De Nederlandse Landgeit

De Nederlandse Landgeit

De Nederlandse Landgeit voorzag vroeger de veelal arme gezinnen van melk, mest en soms wat vlees.
Door kruisingen met productieve rassen was de Nederlandse Landgeit in de jaren vijftig
van de 20-ste eeuw bijna uitgestorven.
Tegenwoordig gaat het weer goed met het ras door de inzet van enthousiaste fokkers.
De meeste dieren worden door particulieren gehouden voor de gezelligheid.
Ook worden er in natuurterreinen Nederlandse Landgeiten ingezet voor het beheer van het landschap.